Jump to the main content block

FW:「2022 年越南新生赴臺留學線上說明會」CHƯƠNG TRÌNH “HỘI THẢO TRƯỚC THỀM DU HỌC ĐÀI LOAN DÀNH CHO TÂN SINH VIÊN KỲ MÙA XUÂN NĂM 2022”

一、日期與時間:2022 年 1 月 28 日(星期五)上午 9:30-12:00(越南時間)

       Thời gian: Sáng 09:30-12:00 Thứ Tư ngày 26/01/2022 (Giờ Việt Nam)

二、辦理模式:中、越文線上會議

      Hình thức tổ chức: Trực tuyến Online ngôn ngữ Trung - Việt

三、報名資訊:請於 2022 年 1 月 26 日前(星期三)至下列網頁報名: https://forms.gle/UYQhoBr8EKGVQCuM9

      Thông tin đăng ký: Trước ngày 26/01/2022 (Thứ Tư) vào Link đăng ký dưới đây: https://forms.gle/UYQhoBr8EKGVQCuM9

 

*於報名完畢後,將以電子郵件提供會議連結等相關資訊。

*Khi kết thúc đăng ký, Chúng tôi sẽ gửi Link buổi hội thảo qua địa chỉ mail của bạn

Click Num: